Vizyonumuz

Balıkesir İz Koleji Balıkesir’in ilk ve tek butik okuludur. İz Koleji olarak araştırma ve sorgulamaya dayanan, yenilikçi, yaratıcı öğretim yaklaşımlarıyla öğrencilerinin düşünsel ve üretken güçlerini tam anlamıyla harekete geçiren; onları hayat boyu öğrenmenin önemine inandırarak motivasyonu yüksek,topluma karşı sorumluluk duygusuna sahip bireyler olarak geliştirmek ülküsüyle eğitim yolculuğuna çıkmıştır. Bireysel öğrenme modelleri hazırlayarak her bir öğrencimize tek tek ulaşmayı ve her birini başarıya ulaştırmayı amaçlamaktayız.

Misyonumuz

Öğrencilerini, Atatürk İlke ve İnkılaplarına, Cumhuriyetin temel ilkelerine, Türk Milletinin milli, ahlaki, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan, geliştiren; demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş, kendi öz benliğini ve kabiliyetlerini bilerek bunları milletin hizmetinde kullanmayı hedefleyen bireyler  olarak yetiştirmektir. 

Sistemimiz sayesinde;

 • Özgün,
 • Atatürkçü düşünceye önem veren,
 • Kültürel değerlerine saygılı,
 • Üretken,
 • Paylaşımcı,
 • Sorgulayan,
 • Sorumluluk sahibi,
 • Duyarlı,
 • Özgüven sahibi,
 • Ahlaklı,
 • Araştırmacı,
 • Kendini ifade etme becerisine sahip,
 • Sosyal ve kültürel faaliyetlere önem veren,
 • Türkçeyi ve yabancı dili etkili kullanabilen,
 • Bilim ve teknolojiyi etkin kullanabilen,

bireyler yetiştirmeyi kendine misyon edinmiştir.