MÜZİK DERSLİĞİ

Okulumuzda öğrencilerimize koro, ritim çalgıları, bireysel çalgılar eşliğinde temel müzik bilgisini kazandırırken, onların müziği günlük yaşamlarına katmalarını, müziksel yaratıcılıklarını ortaya çıkarmalarını ve her öğrencimizin en az bir enstrüman çalabilecek beceriye sahip olmasını amaçlıyoruz.

Her öğretim yılı başında, gerek kendi istekleri ile gerekse öğretmenimiz tarafından özel yetenekleriyle dikkati çeken öğrenciler koro, nefesli çalgılar orkestrası, yaylı çalgılar grubu ve dans çalışmalarına yönlendirilmekte ve bu özel çabalarını geliştirebilmeleri sağlanmaktadır. Bu çalışmalarımızı yıl içinde yapmış olduğumuz etkinliklerimizde sergileme imkanı bulmaktayız.